Vaše meno / spoločnosť (povinné)
Váš Email (povinné)
Predmet
Vaša správa


Životopis:

Prehlásenie:

 Suhlasím so spracovaním osobných údajov (Informácia o spracovaní osobných údajov )

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dobrovoľne udeľujem spoločnosti Astell, s.r.o., IČO: 48 085 294, Ondavská 449/11, 040 11 Košice (ďalej len Astell), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce prostredníctvom stránky www.astell.sk v rámci počítačovej siete internet. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely poskytnutia pomoci pri hľadaní vhodného zamestnania a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a to až do odvolania písomnou formou. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať bez udania dôvodu, kedy v takomto prípade spoločnosť Astell osobné údaje, ktoré o kandidátovi získala, bezodkladne zlikviduje.