Have you decided to move further up in your career? Do you think it is time for new challenges? We would like to show you new opportunities and help you with finding a new job. There are many companies who would like to benefit from your skills and experience. Develop your professional career with the right partner. Browse the current offer of job openings or send us your CV. Our team of consultants will offer you the right support. We will help you navigate the job market and prepare you for the job interview.

REFERALL PROGRAM Job listings

Send your CV

Name and surname (required)
E-mail (required)
Subject
Message


Curriculum:

Statement:

 Consent to the processing of personal data

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dobrovoľne udeľujem spoločnosti Astell, s.r.o., IČO: 48 085 294, Ondavská 449/11, 040 11 Košice, súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a to až do odvolania písomnou formou. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať bez udania dôvodu.